Zahradní slavnost pro pokročilé

Dnešní inspiraci pro ‘jinak’ strávený den vám přináší kolegové z regionu Severní Morava. Parta lidí z různých týmů v tomto regionu totiž už několik let pomáhá v roli dobrovolníků v Domově pod Vinnou horou p.o. a snaží se zde svojí přítomností a pomocí zpříjemnit život jeho klientům z Hlučína a okolí.  

Zahradní slavnost pro seniory

Letos se naši kolegové společně zapojili do příprav a realizace zahradní slavnosti, kterou Domov pod Vinnou horou pro seniory zorganizoval. Jako dobrovolníci pomohli postavit stany a připravit v nich posezení. Zajistili a nachystali také občerstvení pro všechny účastníky akce. Při samotné slavnosti doprovázeli klienty domova a pomáhali jim účastnit se společenských her, které byly součástí zahradní slavnosti.

Za celý tým dobrovolníků, kteří strávili svůj Den jinak v Domově pod Vinnou horou, kolegyně Simona z Poradenské pobočky Hlučín říká: “Klienti byli velice potěšení naši přítomností, ocenili naši ochotu je doprovodit, pobavit se s nimi a naslouchat jim.”
 


Domov pod Vinnou horou

Domov pod Vinnou horou je příspěvková organizace, která byla v Hlučíně otevřena v roce 2004. Domov poskytuje svým klientům 3 pobytové služby - domov pro seniory ve věku od 65 let, domov se zvláštním režimem a odlehčovací službu. Cílem domova je poskytnout svým klientům kvalitní služby odborným personálem, který umí podat pomocnou ruku, naslouchat, porozumět a pochopit. Současně se snaží vytvořit „Domov, kde pomoc a cit nejsou jen slova“.