Zažijme spolu nevšední zážitek, u kterého si protáhneme nohy, stmelíme se, uděláme něco pro naši krajinu, díky čemuž se všichni staneme #silnější.


Pohybem ke zdravější
společnosti

Pomocí pro zelené
a udržitelné Česko

Na cestě k #silnější Spořce
a celému Česku

První ročník projektu Spořka Českem reagoval na dlouhou pandemii. Druhému ročníku opět předcházela řada pandemických opatření, která měla za důsledek izolace kolegů a nulovou možnost týmového stmelení se. Když pandemie povolila své sevření, přišla další neočekávaná hrozba v podobě válečného konfliktu v blízkém okolí. Potřeba pohybu na čerstvém vzduchu, upevnění kolegiálních vazeb a také společný cíl - udělat něco pro naši krajinu – našla své uplatnění v projektu Spořka Českem i letos.

Projekt spojuje celou Českou spořitelnu prostřednictvím pohybu. Odstartuje se ze tří míst, aby se cesty střetly v cílovém místě. Pohyb a stmelení ale není to jediné. Cílem je pomoci samotné krajině kolem nás. Nejen na třech etapách proto vysázíme stromy, obnovíme tůně, vyčistíme lesy, zjednodušeně přispějeme k obnově naší krajiny a uděláme zelené a udržitelné Česko.