Spořka Českem není jen o putování, ale také o dobrých věcech. Účastníci štafety po cestě páchali dobro, tentokráte zaměřené na obnovu krajiny. Sázeli stromy, uklízeli les, čistili pokoj nebo šli pomáhat do charitativních organizací. Cenilo se jakékoliv dobro, do kterého se zapojili. Ve Spořce k tomu máme benefit Den jinak, dva dny, které můžeme věnovat dobročinnosti.