Jeden den mentorem na burze

Pokud pro někoho fyzická práce není to “pravé ořechové”, může svůj Den jinak trávit... jinak. Třeba jako Daniel. Ten se v práci i v soukromí zabývá investicemi. Řekl si tedy, proč svoje know-how nepředat někomu dalšímu. Stal se z něj na jeden den učitel a mentor ve škole. 

Vlk z Wall Street, pardon PBIS

Tým Investiční makléři a TraderGO oslovila Prague British International School s tím, že potřebuje zkušené mentory na akci, kterou pro své žáky začátkem března pořádala. Daniel se rozhodl, že to zkusí. Během investiční hry se 150 studentů školy stalo akciovými investory a obchodovalo na burze. 

Daniel byl mentorem jedné ze skupin starších žáků. Úkolem dvoučlenných týmů v této skupině byla práce v obchodní aplikaci simulující burzovní prostředí. Děti byly na začátku hry seznámeny s fungováním burzy a obchodováním akcií. Danielovým úkolem bylo vysvětlit jim po obecném úvodu, jak funguje obchodní aplikace, jak číst "cenu" akcií, jak reagovat na informace zveřejňované jednotlivými společnostmi a jak na základě těchto informací maximalizovat zisk a omezovat riziko ztráty. Poté se už dvoučlenné týmy během pěti obchodních seancí snažily maximalizovat hodnotu svých investičních portfolií. V závěru investičního dne nejlepší týmy prezentovaly ostatním své výsledky a použité investiční strategie.

A jaké pocity z mentoringu dětí má Daniel? 

“Můj Den jinak byl velmi příjemný a skutečně jiný. Měl jsem možnost vyzkoušet si roli ‘učitele-mentora’. Byl jsem příjemně překvapený, jak se děti v poměrně pestrém národnostním složení a ve většinou 'nemateřské' angličtině rychle zorientovaly v pro ně dosud neznámém prostředí. Snadno vytvořily atmosféru jako ze skutečného burzovního parketu,” říká Daniel. “Ten pocit, kdy sledujete celou třídu absolutně pohlcenou děním na akciovém trhu, který jste se jim pokusili trochu přiblížit, je nezapomenutelný," dodává.
 


Prague British International School nabízí vzdělání dětem od 2 do 18 let z české i mezinárodní komunity. Jejím cílem je každému ze studentů poskytnout široké a vyvážené vzdělání, které podporuje radost z učení a silnou motivaci. Škola úzce spolupracuje s rodiči a pomáhá tak studentům naplnit svůj potenciál a neustále se rozvíjet, aby jako dospělí mohli být úspěšní v současné globální společnosti.