Dobrovolničení pro milovníky vína

Kolegové ze squadu Digitální kanály se rozhodli zpestřit si svoji obvyklou pracovní náplň a domluvili se, že společně jako parta využijí Den jinak. Všichni se shodli na tom, že ho chtějí strávit venku. Přímo v Praze se nabízela možnost pomáhat jeden den na Vinici sv. Kláry v Botanické zahradě v Troji, kam se tým na konci května vypravil.

Na vinici dostali hned několik úkolů. “Naším prvním úkolem bylo - trochu nečekaně -  sázení rostlin levandule mezi keříky révy,” říká za celý tým Kateřina

“Až levandule vyroste, bude zdobit část vinice, kterou prochází návštěvníci od spodního vchodu,” vysvětluje Kateřina. Dalším úkolem pak bylo tradiční okopávání keříků vinné révy. Práce je to technicky celkem nenáročná, ale na vinici nezbytná: správně okopané keře vinné révy dokáží na šikmém svahu lépe vsakovat vodu. “Posledním naším úkolem bylo pročištění vinohradu. Vytrhávali jsme nové výhonky révy, které ubírají sílu hlavním rostlinám při produkci vína. Během čištění jsme s kolegy prošli skoro celou vinici,” doplňuje další dobrovolnice Iva.

Na závěr dne si všichni užili zaslouženou odměnu: po práci poseděli ve viničním domku a ochutnali lokální víno. ”Dohodli jsme se se správcem vinice, že se vrátíme na podzim a zase pomůžeme, tentokrát při sklizni,” uzavírá povídání o Dni jinak Kateřina.
 
Vinice svaté Kláry je jednou z posledních památkově chráněných vinic, která se nachází na území dnešní Prahy a připomíná tak zašlou slávu vinařství v našem hlavním městě. Návštěvníci mohou na vinici navštívit také kapli svaté Kláry, viniční domek s restaurací či sklepy na zpracování a uchovávání vína.