České Budějovice 30.5.

Popis etapy
Jihočeská vodní etapa pluje z Českého Krumlova do Zlaté koruny Zpátky dopopručujeme koloběžky. Klášter Zlatá Koruna, skvostná perla středověkého umění je dnes pokládán za jeden z nejcennějších komplexů gotické architektury ve střední Evropě. Legenda praví, že český král Přemysl Otakar II. založil klášter ze zbožných pohnutek. Král měl totiž před důležitou bitvou u Kressenbrunnu roku 1260 proti uherskému králi Bélovi IV. učinit zbožný slib, že za své vítězství nechá založit klášter. Po vítězném boji pak své slovo skutečně splnil.
 

Zobrazit mapu

Galerie

Video